Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2017

Τὰ ἑφτὰ φουσσᾶτα-559-

(Βάτικα τοῦ δήμου Βοιῶν τῆς Ἐπιδαύρου Λιμηρᾶς)

Μιὰ μπεοποῦλα τοῦ Φαρακλοῦ ἔπαθε. Ἔφεραν ἕνα μάγο νὰ τὴ γιάνῃ κι’ αὐτὸς ἐπῆρε μαζί του ἑφτὰ φουσσᾶτα ξωτικῶν. Μ’ αὐτὰ τὴν ἔγιανε τὴν μπεοποῦλα. Μὰ ἔπειτα ποὺ ἠθέλησε νὰ μαζώξῃ τὰ φουσσᾶτα καὶ νὰ φύγῃ, ἐκεῖνα δὲν τὸν ἄκουαν· τότε θυμώνει κι’ αὐτὸς καὶ διασπαρτίρει τρία στὶς νεραϊδοσπηληές, ἄλλα τρία στὸν Κοῦνο, καὶ τὸ φοβερώτερο πέρα στὸν Καβομαλιᾶ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΠΟΛΙΤΗΣ «Οἱ παραδόσεις τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ»

Πίνακας: Viktor Vasnetsov – Oleg meets wizard